NW je a vždy by měl být především zábavou, psa i psovoda. Je to pachová identifikace, rozlišování pachů, vyhledání specifického pachu.
Podobně jako hledají celní a policejní psi pašované věci, my učíme psy hledat legální pachy.
Práce nosem je přirozená každému psu, neboť čich pes používá a řídím se jím automaticky už od narození, ještě než otevře oči.
Při NW se pes učí hledat vzorky určitého pachu, nehledá pamlsky ani hračky. Jako pachový vzorek se používá skořice (celá), pomerančová kůra (může být sušená, čerstvá), možno psovi vtisknout i jiný pach podle vlastního uvážení nebo potřeby.
Možností je mnoho a záleží jen na vás jaký pach zvolíte a co naučíte hledat svého psa.
NW zaměstná vašeho psa především psychicky. Výhodou je, že můžete trénovat kdekoli, doma i venku, v pokoji, na dvorku, ve městě, v lese, na louce, u vody apod.
Nepotřebujete pomocníky ani velký prostor, při tréninku si vystačíte sami.
Nosework je aktivita vhodná pro všechny psy – malé, velké, klidné, "hyperaktivní", sebevědomé, bázlivé, mladé, staré, zdravé, s určitým handicapem, v rekonvalescenci atd.
Fyzickou (ne)náročnost terénu si nastavíte sami podle potřeby a možností psa. NW je činnost, která u psa rozvíjí schopnost soustředění na práci v klidném a rušném prostředí, učí ho přemýšlet, pracovat systematicky, samostatně řešit úkoly i ve spolupráci s psovodem.
Tím má pozitivní vliv na vztah mezi psem a psovodem, kteří pracují jako tým, jeden bez druhého se neobejde, vzájemně se při práci doplňují.
Přijít můžete s kterýmkoliv psem bez ohledu na plemeno, velikost a (ne)vycvičenost. Není nutné mít žádné speciální znalosti a dovednosti (týká se psa i páníčka), pes nemusí umět předem vůbec nic.