Socializační hodiny jsou určeny všem pejskům, kteří si rádi hrají bez ohledu na věk. Současně však využíváme tuto psí bezproblémovou smečku pejsků k začlenění jedinců, kteří z různých důvodů a příčin mají problém v komunikaci se svým druhem. 

Ne každý pejsek je přirozeně submisivním k ostatním pejskům. Někdy je problémem genetická výbava pejska, někdy nastane změna po pohlavním vyzrání jedince, jindy je za nežádoucím chováním  špatná zkušenost, někdy se příčina problémů nezjistí, ale vždy se můžeme pokusit o nápravu a znovu-začlenění do psího kolektivu. 

Základem pro nápravu takových pejsků je samozřejmě smečka se správným sociálním chováním, smečka, kde platí zásady slušného psího chování, smečka přátelská, nekonfliktní. Za tento základ musím poděkovat všem klientům školy, kteří se na socializačních hodinách se svými submisivními pejsky podílejí, bez jejich přítomnosti a ochoty by se problémovým pejskům těžko pomáhalo. 

V socializačních hodinách můžeme řešit zejména: 

- strach z ostatní psů, či lidí.  

- obtěžující chování 

- agresivní chování 

- dominantní chování

- majetnické chování

- přílišná hyperaktivita(slon v porcelánu)

- ostatní nežádoucí chování

Socializační hodiny mohou být výchovné i pro řadu dalších nezmíněných problémů s chováním, ale jejich výčet by byl dlouhý. Některé projevy, chování, návyky a důsledky nedostatečné výchovy v socializačních hodinách řešit nelze, tam přichází na řadu individuální práce s pejskem a majitelem na konkrétním řešení.   

Přesto, že jsou socializační hodiny určeny pejskům neproblémovým i oni se v těchto hodinách mohou učit. Hlavně, že není žádoucí zapojovat se do konfliktu jiných pejsků,  reagovat na varovné signály případného útoku vyklizením pole, to že trocha vrčení není důvod k panice a další a další. 

Někdy jsou majitelé, kteří přijdou poprvé zaskočeni. Hlavně v hodiny, kde se setkají psi sobě neznámí, nebo jedinci s problémovým chováním mohou zpočátku vzbudit nedůvěru, obavy, negativní pocity, ale věřte, že po několika minutách se vášně uklidní a hodina již probíhá zcela pohodově. Pracuji se psy a vždy mám na paměti jejich bezpečí a kontrolu nad situací. Tím chci ujistit všechny návštěvníky, že se mám maximálně na pozoru a stále si hlídám situaci a koriguju ji. Někdy korekce některých jedinců zabere více času, někdy přijdou do hodiny jedinci, kteří se do daného kolektivu nehodí, nebo jejich reakce je těžko zvladatelná. Potom je nutné se s majitelem domluvit na jiném kolektivu nebo individuální práci. Byla bych ráda, aby se zaskočení návštěvníci nenechali zmást apodívali se z trochu jiného úhlu. V těchto hodinách najdete pejsky submisivní od narození, ale také zde potkáte pejsky, kteří prošli nápravou, psy kteří se báli, psy kteří utíkali, psy kteří útočili a dnes je v hodinách nepoznáte. Za nápravou těchto pejsků jsou hodiny práce mé, ale hlavně majitelů. Byla bych sama proti sobě, kdybych dopustila, aby v hodině došlo k takové situaci, které napravené vrátí do původního problému a u bezproblémových vyvolá problém. Toto není cílem mé práce, proto se nenechte zmást některou situací a důvěřujte. Pracuji s živými tvory, kteří mají své pocity, povahy, zkušenosti, návyky a občas prostě něco zaskřípe.