Sportovní kynologie – výcvik poslušnosti, obran a pachových prací.  

Výcvik psa je veden za účelem složení pracovní zkoušky dle platných zkušebních řádů ČMKU a ČKS (českomoravská kynologická unie a český kynologický svaz), nejběžněji  NZŘ - národního zkušebního řádu a IPO - mezinárodní zkušební řád.

 

Jednotlivé zkušební řády jsou souborem několika různých zkoušek od základních až po speciální práce.

Jednotlivé zkoušky se skládají z povinných cviků, které musí psovod se svým psem předvést na předepsaný počet bodů, aby zkoušku splnil.

Základní zkoušky se skládají většinou ze základní ovladatelnosti psa na vodítku,  se zvyšujícím se stupněm zkoušky se zvyšují i nároky na posuzované cviky a jejich počet. U vyšších stupňů zkoušky jsou součástí i pachové práce a obrany.

Svého psa můžete též připravit na speciální zkoušky, jako je zkouška stopařská nebo zkouška obranáře.

 

Psovod, který cvičí se svým psem v duchu sportovní kynologie se může aktivně zapojit do závodů a soutěží pořádaných v rámci české kynologické unie.