Jesličky jsou určeny štěňátkům přibližně od 2 do 4 měsíců věku. Miminka  v jesličkách získávají první zkušenosti a dovednosti, které jsou základem pro kvalitní psí život a dobré soužití s lidskou smečkou, ale také v tomto věku velmi důležitý kontakt s jinými pejsky. Osvojují si první základní povely, zejména přivolání, chůze na vodítku, sedni,  zvykají si na manipulaci. Vzhledem k psychickým a fyzickým schopnostem štěňátek v tomto věku výcvik probíhá v kombinaci s hrou, aby se miminka neunavila a práce je bavila.

 

Užíváme si období úžasné štěněčí hravosti a potřeby zkoumat a poznávat nové věci, současně nenásilně a s pozitivní motivací miminka učíme. Každá pozitivní zkušenost v tomto věku je nesmírně důležitá a současně každý špatný zážitek může pejska ovlivnit na celý život. Čím více vhodných zkušeností pejsek získá, tím odolnější bude v dalším životě v nečekaných situacích. Štěňátka jsou velmi tvárná a vnímavá ke všem podmětům, které jim v tomto období umožníte.

Prvořadým cílem jesliček je socializace a hra s kamarády.

*********************

 

Školka  je určena štěňátkům zhruba od 5 do 7 měsíců. Stále důsledně dbáme na socializaci pejsků.  Miminka jsou již v tomto věku schopna soustředit se delší dobu a už také mají zažité základní dovednosti, přidáváme další povelové techniky a  více dbáme na kontakt psovoda se psem. Stále platí, vše nenásilnou formou hry. Učení musí pejska bavit, jinak je naše snažení bezcenné, pejsek je otrávený a páníček naštvaný.                                           

 

Školka je stále všestranně vedená a zaměřená pro získávání co nejširšího spektra podnětů, se kterými se může váš pejsek setkat. Pro pejsky, kteří chtějí vyzkoušet některé psí sporty se výcvik začíná přizpůsobovat požadovaným směrem.

********************

 

Škola - od 8 měsíců věku výše.  Vaši pejsci mají dva základní kurzy a ovládají základní povely, třetí kurz je zaměřen na opravdu  stoprocentní ovladatelnost.  Ve škole velmi důsledně dbáme na zvládnutí všech povelů a ovladatelnost psa za každé situace. Psi jsou při práci záměrně rušeni, ať již zvuky, předměty nebo přítomností volně pobíhajícího psa a měli by zvládnout pracovat i za těchto ztížených podmínek.

I nadále dáváme pejskům prostor pro volné proběhnutí s kamarády a socializaci.

 

I po absolvování základních kurzů, nemusí naše spolupráce končit. I nadále můžete svého pejska cvičit v ovladatelnosti, pokračovat v prohlubování dovedností  zdokonalovat a rozšiřovat jeho schopnosti  v poslušnosti, nebo v některém psím sportu, který naše škola nabízí.

 

Sportovní kynologie:

Obrany:

Pachové práce:

Agility:

Bull sporty:

Mushing a jeho odvětvím: