Báječná léta se psem díl 10.: Problémové chování u psa část I.

Pořídili jste si pejska s problémem, nebo se u vašeho společníka postupem času začalo problémové chování objevovat? U některých psů jde o vrozené chování u jiných o získané. V obou případech je možné zapracovat na změně. Úspěšnost nápravy je závislá na několika faktorech jako je věk jedince, důslednost a vytrvalost majitele, zvolení správného postupu a správné načasování.   

Fobie, hysterie, agrese, dominance, nepřiměřené podřizování, obtěžující chování, požírání výkalů a další projevy psů můžeme označit za problémové chování.  Společným znakem je, že toto jednání není příjemné a mnohdy nám velmi komplikuje vzájemné soužití s naším psem i okolím. Podle nás je jediným řešením pokusit se o nápravu. „Nechtěné chování rozhodně nezmizí samo. Řešení vám nepřinese, když se budete problémovým situacím vyhýbat, ani když psa izolujete od vnějšího světa. Pes, který má problém s chováním je frustrovaný a neřešením jeho frustrace ho trvale necháváte žít ve stresu a panice. Takový pes nemůže být nikdy šťastný.“   

Strachové chování – fobie

Nejčastěji se u pejsků setkáváme se strachem ze psů nebo lidí.  Tato fobie je ve většině případů způsobena špatnou zkušeností tzn. napadením jiným psem, špatným zacházením ze strany člověka nebo nedostatečnou, nevhodnou nebo zcela chybějící socializací. V méně častých případech je touto fobií pejsek geneticky vybaven od narození. Svůj strach pes nejčastěji řeší útěkem. Při zabránění pejskovi v útěku se velmi často setkávám s přehnanou panickou hysterií a u velmi labilních jedinců dochází k pomočení nebo pokálení. Většina pejsků pak také hledá východisko z nepříjemné situace útokem vůči protivníkovi. Samotný útok nebývá veden s razancí vlastní agresívním psům, ale jedná se o chňapavé opakující se výpady se snahou kousnout protivníka kamkoliv a velmi často se tento útok v panice obrátí i vůči majiteli.

Zásada č. 1 – nenechte psa od problému utéci!

Nechte ho projít fází hysterie a paniky! Mnohokrát jsme u majitelů hysterických psů viděli ten výraz zděšení a ohromné nutkání svého psa zachránit, když viděli, jak se jejich miláček smýká na vodítku, dělá vývrtky a k tomu vydává zvuky, že má člověk pocit, že psa porcuji za živa. Když však majitel překoná tuto nepříjemnou chvilku, dočká se náhlé změny. Pes se uklidní, protože zjistí, že mu tento projev nepomůže. Tady už je možné začít pracovat na jeho změně. V tuto chvíli psa odměníme masáží zad, podél páteře až k ocásku, který mu vytáhněte z pod bříška.  

Zásada č. 2 – nikdy psa, který se bojí, nebo má nízké sebevědomí nehlaďte!

Nikdy psa ve strachu nekonejšete! Víme, že spousta lidí v dobrém úmyslu svého psa ve chvíli, kdy má strach, hladí a uklidňuje chlácholivým hlasem. Psa, který se bojí, nebo má nízké sebevědomí, hlazením naopak ještě v jeho strachu podporujete a více snižujete. Všimněte si, že takový pes při vašem hlazení ještě více sklání hlavu a tělo přibližuje k zemi. To je špatný směr. My chceme psu sebevědomí dodat, proto místo hlazení používejte masáž, která napnuté a stažené svaly povolí. Sami ucítíte, jak se váš pes uvolňuje a zklidňuje. Nenechte psa ležet připláclého na zemi, stavte ho na nožičky nebo aspoň do sedu. Hlavu a ocásek mu ze spodní strany zvedněte směrem vzhůru. Střídejte masáž se zvednutím hlavy a ocásku, tak dlouho než se váš pes celkově uvolní. Z počátku tento rituál může trvat dlouho, ale s častějším opakováním docílíte rychlého uvolnění a klidu. Ve chvíli, kdy docílíte požadovaného rozpoložení, radostně psa pochvalte, odveďte pryč a odměňte ho hrou nebo proběhnutím. Nikdy, když je váš pes ve stresu mu nevnucujte pamlsky, stejně je odmítne a vy ztrácíte body.

Zásada č. 3 – útok bázlivého psa netolerujte!

To, že má váš pes strach, ho neopravňuje k útoku vůči psům natož vůči lidem. Jakékoliv projevy agrese, důrazným zákazem, popřípadě pomocí vodítka nebo náhlého doteku, okamžitě svému psovi zatrhněte. Psi, kteří útočí ze strachu, mohou velmi lehce vyvolat konflikt, a to vám rozhodně v případě bázlivého psa nepomůže. Jestliže váš pes zaútočí na psa submisivního a neproblémového, ten se pohrdavě otočí a půjde pryč. Vyletí-li váš pes na psa dominantního nebo agresivního je velká pravděpodobnost konfliktu, který zejména pro malá plemena může končit tragicky.           

Zásada č. 4 – kontakt s lidmi si u bázlivého psa režírujte!

Chcete-li zlepšit vztahy vašeho psa s lidmi, pamatujte na pár zásad, které by se měly stát součástí každého seznamování. Člověk, který se chce sblížit s vaším psem, nepřistupuje ke psu čelem, nedává ruku nad jeho hlavu, nesklání se nad ním, nedívá se psu do očí, nenatahuje k němu ruku s pamlskem. Člověk, který chce získat důvěru, by měl psu nejdříve umožnit, aby si ho v klidu očichal, ideálně od zad k boku. Přistupuje ke psu ze strany a nevyžaduje okamžitý kontakt.  Přistupuje ke psu ve snížené rovině, na bobku, vsedě, případně vkleče. První letmý dotyk by měl směřovat do spodní části těla. Na boky, prsa, hrudník, postupně přidáváme doteky a můžeme použít i již zmíněnou masáž těla. Pamlsek nepronásleduje psa, ale čeká v klidu ve vaší ruce nebo položený na koleně až si pro něj pejsek sám dojde. Žádné prudké pohyby, stále žádný oční kontakt, psa sledujte pouze periferním viděním nebo jako když koukáte skrze něj.