Báječná léta se psem díl 13.: Jak na dominantního a agresivního psa

Všechny projevy psa, které lze označit za problémové chování se nejúčinněji napravují ve štěněčím věku. Čím dříve s nápravou nežádoucího chování začnete, tím úspěšnější budete. Bez šance ale nejste ani u dospělého jedince. Jen musíte být vytrvalí, trpěliví a nečekat změnu v řádech dnů, ale měsíců. Většina problémů u psů se dá řešit velmi účinně, a to dokonce i v případě dominantního chování. S agresivními psy je to bohužel horší, protože u takových zvířat s vyšším věkem pravděpodobnost celkové změny chování klesá ale mnohé z těchto jedinců lze značně umravnit.

Násilím, bitím, agresí, vztekem nebo naopak nervozitou, strachem a hysterií lze psa jen těžko vychovat, natož ho napravit. Zastáváme názor, že jen použitím klidné vyrovnané energie, psychologické převahy a za použití racia jsme schopni chlupáče učit a měnit. Agresivita vyvolá agresivitu, hysterie hysterii, násilí strach, ale nikdy nedocílíte respektu.

Při nápravě chování psů s problémem vycházíme z toho, že zvířeti nelze vysvětlit slovy, co po něm požadujete a bitím už vůbec ne. „Nepleťte si respekt se strachem. V případě agrese a dominance toto platí dvojnásob. Chcete-li, aby vás pes pochopil, chovejte se jako vůdce smečky, který nepotřebuje slova ani sílu, jen přirozenou autoritu. Pes, který vás respektuje, se podřizuje vaší vůli zcela přirozeně. Pes, který se vás bojí, jedná pouze pudově.“

V obou zmiňovaných problémech, více než v předešlých, bezpodmínečně platí: netolerovat, neustupovat, okamžitě zastavit a přesměrovat pozornost zvířete! Agrese i dominace se více, či méně shodují už v prvopočátcích. Pes se k druhému psu, případě člověku, přibližuje čelem, přímo a s upřeným pohledem. Hlava i ocas jsou vysoko nesené a zvíře celkově působí větším dojmem. Pes je napjatý, má zavřenou tlamu a slechy otáčení dopředu. Zježený hřbet se vůbec nemusí objevit a pomalý pohyb ocasu nenaznačuje přátelské úmysly.

„Víte-li, že váš pes vyvolává konflikty, zasáhněte již v okamžiku, kdy se na druhého začne zaměřovat zrakem. Přerušte oční kontakt otočením hlavy zvířete, upoutáním pozornosti na sebe, změnou směru chůze nebo důrazným povelem. Nemáte-li jinou šanci, postavte se psu do zorného pole.“ V tento okamžik všechna slova a povely musí znít opravdu důrazně, jako břitva. Jak už jsme zmiňovali v některém z minulých dílů, v takovou chvíli je totiž největší chybou psa uklidňovat. „Zvíře nechápe význam slov, ale velmi citlivě vnímá intonaci hlasu. Když v tuto chvíli použijete klidný, chlácholivý hlas, rozumí mu jako souhlasu se svým chováním. Proto v takový okamžik musíte velet. Rázně a důrazně!“

Čím déle budete vyčkávat na projev svého psa a nezačnete jeho chování korigovat hned při první možnosti – očním kontaktu, tím více se váš chlupáč dostává do vzruchu a vám dá více práce zastavit jeho chování. „V případě, že už dojde k útoku, měl by váš pes skončit v pozici absolutního podřízení, kterou jsme popisovali v předešlých dílech. V ideálním případě by napadený jedinec měl být této výchovné lekci vašeho zvířete přítomen. Psychologicky to má obrovský vliv na oba.“

Setkáváte-li se u svého psa s náznaky dominance, či agrese vůči vám nebo členům rodiny, zvíře zřejmě nemá stanoveny hranice, potřebnou disciplínu, nepochopilo pravidla nebo nezná své postavení ve „smečce“. Pokud to hodláte trvale změnit, okamžitě začněte korigovat vše, co pes dělá. „Přivlastněte si všechny věci, pelíšek, hračky, sedačku, postel, krmení. Od této chvíle musíte rozhodovat o každém pohybu svého psa. Mazlíte se ve chvíli, kdy to chcete vy a ne, že si pes pro pohlazení automaticky přijde. Stejně tak hra musí být započata vámi a ne když si pes přinese balonek. Na sedačku či do křesla a podobně pes smí jen, když ho vyzvete. Bez povolení ho okamžitě vykažte na zem.“

Použije-li pes vůči vám postoj dominance nebo agrese, využijte pouze své řeči těla a vaší energie, aby se stáhl zpět. Tedy, postupujte vpřed a donuťte ho, aby před vámi ustoupil a tím vám dal najevo svůj respekt. V tuto chvíli jakákoliv mechanická manipulace  nemá psychologický ani výchovný význam.

Existuje nesčetně možností, jak psa přesvědčit o své převaze, ale bohužel psaným slovem je nelze vyčerpat. Máte-li tedy problém s dominancí, agresivitou, nebo jiným nežádoucím chováním, obraťte se na odborníka. Ne každý je vám ale schopen poradit účinně. Proto buďte pečlivý i při tomto výběru. „Každý pes je originál, stejně jako člověk a nabídnout zde univerzální radu, jak zvládnout to, či ono, nelze. I dobře míněná rada by se totiž mohla obrátit v nežádoucí efekt. Ani v naší škole nemůžeme při své práci praktikovat jeden model, ale vždy se musíme přizpůsobit konkrétnímu problému a najít vhodné prostředky. Se psy nelze pracovat podle šablony, a to, co pomůže u padesáti pejsků, u jednapadesátého nemusí. Tam je pak třeba hledat jiná řešení.“