Každý klient školy včetně rodinných příslušníků a doprovodu je povinen dodržovat provozní řád

1. pes musí být před hodinou vyvenčen např. v nedalekém lese

2. psi jsou zajištěni vždy na vodítku, o volném pohybu rozhoduje výcvikář

3. bez souhlasu výcvikáře nevstupujte na žádnou výcvikovou plochu

4. po celou dobu pobytu ve středisku musí mít psovod svého psa pod kontrolou

5. udržovat pořádek, neodhazovat odpadky ani nedopalky po areálu

6. exkrementy uklízet do určených nádob bez igelitových nebo papírových sáčků

7. zabránit psům v očůrávání překážek a dalšího zařízení a vybavení školy

8. překážky jsou určené výhradně pro psy (ne pro děti) překážky ani pneumatiky nejsou určeny k sezení

9. neuvazovat psy k překážkám nebo k plotu

10. za škody způsobené na zařízení, vybavení školy a majetku jiných osob odpovídá majitel psa

11. škola nezodpovídá za případný úraz psa, psovoda ani rodinných příslušníků, stejně jako za škody na majetku způsobených

      nevhodným chováním nebo nedodržováním pokynů

12. exkrementy patří do kýblů k tomu určených, nesbírejte do sáčků ale použijte nářadí

13. směsný odpad patří do popelnic

14. plasty a papír prosím roztřídit v buňce

15. areál školy není určen k venčení psů

16. nekrmte cizí psy včetně psů v kotcích a odkládačkách

 

GDPR  ZDE