Copyright a autorská práva

Server staffspirit.cz je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály, texty i fotografie jsou majetkem provozovatele. Provozovatelem serveru je paní Jiřina Forejtová. Všechna jeho práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, ani další části serveru www.staffspirit.cz), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez předchozího písemného výslovného souhlasu provozovatele serveru. Názvy nebo části textů mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků nebo provozovatele serveru. Bez předchozího souhlasu staffspirit.cz, je zakázána jakákoliv další publikace.

Kopírováním, zveřejněním a šířením odborných textů nebo fotografií ze serveru www.staffspirit.cz bez souhlasu majitelky autorských práv se můžete vystavit následným právním a trestně právním důsledkům (§150 a §152) takového nezákonného jednání. V případě zjištění porušení nebo zneužití našich autorských práv k našim odborným textům nebo fotografiím nebudeme váhat využít veškeré právní a trestně právní kroky dle platné judikatury, práv k ochranné známce, našich autorských a majetkových práv včetně požadování náhrady vzniklé škody takovouto nezákonnou trestnou činností a to i soudní cestou. Kopírováním textů se také vystavujte riziku postihu dle § 33 zákona o přestupcích 200/1992 Sb. včetně sankcí.

Pokud chcete použít některé odborné články nebo fotografie ze serveru www.staffspirit.cz k další reprodukci nebo pro svůj web je nutné nejdříve získat souhlas majitele. V této záležitosti nás můžete předem kontaktovat.

Odpovědnost za informace

  • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod vzniklých použitím informací získaných prostřednictvím provozovaného serveru STAFFSPIRIT.CZ
  • Provozovatel serveru se výslovně zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby uvedené na serveru
  • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění
  • Veškeré informace uvedené na serveru staffspirit.cz slouží výhradně jako nezávazný zdroj informací. Provozovatel stránek nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících ze získaných informací na serveru staffspirit.cz.
  • Provozovatel serveru nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.